Analizator ilości wody w oleju OILAN A4

OILAN2.png

Analizator ilości wody w oleju OILAN A4 Kytola Instruments

smary, płyny hydrauliczne, oleje opałowe i oleje napędowe

  • zakres pomiaru: 0 … 5000 ppm
  • bezobsługowe rozwiązanie do sterowania procesami
  • temperatura próbki oleju: +5°C … +60°C
  • lepkość oleju: 10 … 680 cSt
  • 4-20 mA, Modbus
  • smary, płyny hydrauliczne, oleje opałowe i oleje napędowe

Woda jako zanieczyszczenie Woda jest jednym z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń w olejach przemysłowych. Praktycznie wszystkie oleje zawierają pewne ilości wody pochodzącej np. z powietrza, wody dostającej się poprzez uszczelnienia, pokrywy lub otwarte powierzchnie maszyny. Woda może powodować poważne szkody zarówno dla maszyny, jak i dla samego oleju. Problemy te szybko prowadzą do kosztownych awarii i przestojów. Dzięki zastosowaniu analizatora OILAN, pracującego w trybie ciągłym, można podjąć działania prewencyjne na długo przed wystąpieniem problemów.

Woda w oleju – woda rozpuszczona (ERH), woda wydzielona. Woda w oleju może występować w formie rozpuszczonej, w formie emulsji, lub wody wydzielonej. Wszystkie oleje mają zdolność rozpuszczania pewnej ilości wody, w zależności od temperatury, właściwości i składu chemicznego. Gdy zawartość wody przekracza punkt nasycenia oleju, jej nadmiar pojawia się w postaci wody wydzielonej, która jest szczególnie szkodliwa dla urządzeń i szybko zwiększa ryzyko korozji i zużycia. Część wody może nadal występować w postaci emulsji, w zależności od składu oleju.

Pomiar absolutnej ilości wody w oleju (ppm) W wielu przypadkach wymagane jest jedynie, aby utrzymać zawartość wody w oleju poniżej punktu nasycenia – w tym celu stosowane są przyrządy mierzące tylko wilgotność względną oleju, czyli ilość wody rozpuszczonej. Jednak często olej zawiera wodę w ilości powyżej punktu nasycenia (tzw. woda wydzielona), której ilość może być przyjęta do pewnego stopnia lub nawet wymagana. W tych układach tylko pomiar absolutnej zawartość wody jest jedynym sposobem kontrolowania ilości wody w oleju. Pomiar wilgotności względnej wskazuje jedynie poziom nasycenia i nie informuje, jaka jest całkowita ilość wody w oleju.

Tylko mierząc absolutną ilość wody w oleju, otrzymujemy najbardziej wiarygodną i pełną informację – przy zastosowaniu analizatora OILAN A4 Kytola.

2014-09-04

Ta strona używa plików cookies, aby pomóc Użytkownikowi sprawnie poruszać się po ofercie witryny, oraz w celach statystycznych. Więcej w naszej polityce bezpieczeństwa.

x